Титул.бг

Изготвяне на нотариални актове

Професионална правна помощ при съставяне на титули за собственост, включително нотариални актове за прехвърляне на собственост, вещни тежести и договори в нотариална форма.
demo-attachment-1630-blue_background
demo-attachment-1629-background_1_
demo-attachment-22-general_1_
УСЛУГИ

Нотариални актове и титули за собственост

Съществува схващането, че изготвянето на всички актове в нотариална форма е от изключителната компетентност на нотариусите. В действителност, да състави акт, подлежащ на нотариално удостоверяване, може всеки, притежаващ необходимите знания и умения, без да се необходима специална правоспособност. И с това се спестяват почти половината разходи за всяка сделка.

На практика проектът на нотариален акт, преди да бъде подписан и „финализиран“, е един неподписан договор, съдържащ всички съществени и несъществени реквизити, уговорки, клаузи и т.н., съобразени с волята на страните. Проектът на нотариален акт може да бъде изготвен не само от нотариус, но от всяко лице, включително от адвокат, а дори и от самите страни.

demo-attachment-1629-background_1_
photo_2020-04-13_17-30-05.jpg

Петър Топуров

Адвокат, ръководещ дейността
demo-attachment-1663-background-3
Нашият екип

Адвокатска кантора Николаев и партньори е специализирана в областта на недвижимите имоти, строителството, както и семейното и наследственото право.

Поради това екипът на дружеството предлага компетентни услуги при изготвяне на договори под нотариална форма, и съдействие за изповядване на сделки.

Инициативата се ръководи от адвокат Петър Топуров, със съдействието на целия екип на адвокатското дружество.

Как работим?

Стъпки за изготвяне на нотариален акт и изповядване на сделка

Email Титул.бг

Заявка

Описвате каква сделка искате да сключите и изпращате необходимите документи, които ще да бъдат приложени към нотариалния акт. Ние ще ви кажем колко ще струва всичко!

Global Титул.бг

Проверка

Проверяваме дали са налице всички необходими документи за изповядване на сделката и съставяне на нотариалния акт, а при желание проверяваме собственост и тежести.

Титул.бг

Допълване

Ако има документи, с които трябва да се снабдите, ние ще ви укажем това, а ако желаете, ще ги заявим и сами. След това изготвяме проекта на нотариалния акт.

Page Титул.бг

Нотариален акт

При одобрение от Ваша страна на финалния проект, осъществяваме връзка с компетентен нотариус за уреждане изповядването на сделката.