Изготвяне на нотариални актове

От игла до конец

Нашите услуги са тип "от игла до конец" - готови сме да извървим пълния път с Вас от началото на процеса в сключване на сделка, включващи предварителни проверки на собствеността, тежестите, документите, изготвянето на предварителни договори, до самото изготвяне на нотариален акт, изповядването пред нотариус, вписването му в Имотен регистър и получаването му от клиентите - титуляри на собствеността.

demo-attachment-1630-blue_background
demo-attachment-1629-background_1_
demo-attachment-589-general-services
УСЛУГИ

Нотариални актове и титули за собственост

Съществува схващането, че изготвянето на всички актове в нотариална форма е от изключителната компетентност на нотариусите. В действителност, да състави акт, подлежащ на нотариално удостоверяване, може всеки, притежаващ необходимите знания и умения, без да се необходима специална правоспособност. И с това се спестяват почти половината разходи за всяка сделка.

На практика проектът на нотариален акт, преди да бъде подписан и „финализиран“, е един неподписан договор, съдържащ всички съществени и несъществени реквизити, уговорки, клаузи и т.н., съобразени с волята на страните. Проектът на нотариален акт може да бъде изготвен не само от нотариус, но от всяко лице, включително от адвокат, а дори и от самите страни.

Нотариалент акт за покупко-продажба
Покупко-продажба

От всички видове титули за собственост, нотариалният акт за покупко-продажба е най-разпространеният и разпознаваем.

Нотариален акт за дарение
Дарение

С нотариалния акт за дарение безвъзмездно се прехвърлят недвижими имоти и права върху недвижими имоти.

Нотариален акт за право на строеж
Право на строеж
С нотариалния акт за учредяване на право на строеж собствениците прехвърлят правото си да строят върху поземлен имот.
Констативен нотариален акт
Констативен акт за давностно владение

Констативният нотариален акт за давностно владение се извършва при липса на доказателства за собствеността върху имота.

Констативен нотариален акт
Констативен акт по документи

Очаквайте скоро!

НА1
Доброволна делба

Очаквайте скоро!

НА1
Право на ползване

Очаквайте скоро!

НА1
Ипотека

Очаквайте скоро!

НА1
Брачен договор

Очаквайте скоро!

НА1
Завещание

Очаквайте скоро!

НА1
Издръжка и гледане

Очаквайте скоро!

НА1
Постановление за възлагане

Очаквайте скоро!

Как работим?

Стъпки за изготвяне на нотариален акт и изповядване на сделка

Email Титул.бг

Заявка

Описвате каква сделка искате да сключите и изпращате необходимите документи, които ще да бъдат приложени към нотариалния акт. Ние ще ви кажем колко ще струва всичко!

Global Титул.бг

Проверка

Проверяваме дали са налице всички необходими документи за изповядване на сделката и съставяне на нотариалния акт, а при желание проверяваме собственост и тежести.

Титул.бг

Допълване

Ако има документи, с които трябва да се снабдите, ние ще ви укажем това, а ако желаете, ще ги заявим и сами. След това изготвяме проекта на нотариалния акт.

Page Титул.бг

Нотариален акт

При одобрение от Ваша страна на финалния проект, осъществяваме връзка с компетентен нотариус за уреждане изповядването на сделката.

demo-attachment-1648-background-1

Свържете се с нас!

noun Phone 17950751 Титул.бг

Телефон за връзка:

Path 2881 Титул.бг

E-mail: